Skip to main content

Kasteel Middachten in de Steeg

Middachten is een landgoed dat al meer dan 800 jaar oud is. In al die eeuwen is het door vererving binnen de familie van de ene op de andere generatie overgegaan.

De Middeleeuwse burcht is in 1695 verbouwd tot het huidige kasteel. Het is sinds die tijd vrijwel niet veranderd. Het kasteel en de tuin zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals een schilderij met de bijbehorende lijst. De tuin is een levend monument, waarin door verschillende generaties van bewoners veranderingen zijn aangebracht.

Landgoed Middachten omvat naast het kasteel en de tuinen een omvangrijk aangelegd parkbos, landerijen met pachtboerderijen en bossen. 
In 2019 is Middachten door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als nationaal beeldbepalend, iconisch rijksmonument. Dit is een bijzondere erkenning en waardering van alle inspanning van de medewerkers en de vele vrijwilligers die bij Middachten betrokken zijn.

Tijdens het voor en najaar zal Trots event concepts twee thema fairs organiseren.

Kijk voor de exacte data in de agenda